Apuraha

Säätiön vuoden 2024 apurahojen hakuaika on päättynyt.

Aino ja Arvo Mursulan Säätiö myöntää hakemusten perusteella kerran vuodessa apurahaa lahjakkaille Alavudella kirjoilla oleville musiikin opiskelijoille. Apurahan myöntämisen perusteena on suoritetut musiikkiopiston perusopinnot ja opintojen jatkaminen musiikkiopistoasteella. Apurahaa voivat hakea myös Alavudelta lähtöisin olevat musiikin ammatti- ja jatko-opintojen opiskelijat. Samalle hakijalle apuraha voidaan myöntää enintään kaksi kertaa peräkkäin

Apurahaa voivat myös hakea alavutelaiset teolliseen valmistukseen sopivien tuotteiden keksijät. Tuotteen tulee olla patentoitu tai sarjavalmistuksessa ja tuotteen markkinoinnin tulee olla jo alkanut.

Hakemuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus sekä hakijan yhteystiedot (osoite, puhelin , sähköposti). Hakemuksen liitteiksi tutkintotodistukset, opintorekisteriote ja opettajan/muut suositukset. Alle 18-vuotiaalta tulee olla huoltajan allekirjoitus.

Vapaamuotoiset hakemukset yhteystietoineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen mursulansaatio@gmail.com tai postitse osoitteeseen Aino ja Arvo Mursulan Säätiö/
OP Sydänmaa, Kuulantie 2, 63300 Alavus.

Lisätietoja:

Mari Järvinen, säätiön varapuheenjohtaja
p. 050 557 8464
mursulansaatio@gmail.com