Apurahat

Aino ja Arvo Mursulan säätiö myöntää hakemusten perusteella kerran vuodessa apurahaa lahjakkaille Alavudella kirjoilla oleville musiikin opiskelijoille

Apurahan myöntämisen perusteena on suoritetut musiikkiopiston perusopinnot ja opintojen jatkaminen syventäviin opintoihin opistotasolle.  Apurahaa voivat hakea myös Alavudelta lähtöisin olevat musiikin ammatti-  ja jatko-opintojen opiskelijat.

Apurahaa voivat myös hakea alavutelaiset teolliseen valmistukseen sopivien tuotteiden keksijät. Tuotteen tulee olla patentoitu, sarjavalmistuksessa ja tuotteen markkinoinnin tulee olla alkanut.

Hakemuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus haetaan sekä hakijan yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset, opintorekisteriote ja opettajan suositus. Alle 18-vuotiaalta tulee olla huoltajan allekirjoitus. Samalle hakijalle apuraha voidaan myöntää enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Vapaamuotoiset hakemukset yhteystietoineen (osoite, puhelin, sähköposti) mursulansaatio@gmail.com tai  osoitteella Aino ja Arvo Mursulan säätiö/ OP Sydänmaa, Kuulantie 2, 63300 Alavus.

Lisätietoja antaa:

Mari Järvinen, varapuheenjohtaja
p. 050 557 8464
mursulansaatio@gmail.com

Valmis retkikeitin.

Valmis retkikeitin.

Retkikeittimen protomalli.

Arvo Mursulan keksimän retkikeittimen protomalli.

Vastaa